Beden kütle indeksi 18,5kg/m2’nin altında olan kişiler literatürde zayıf olarak tanımlanır. 

Yetersiz beslenme sonucunda vitamin mineral eksiklikleri ve bazı hastalıklara yatkınlık da artmaktadır. 

Enerji dengesizliği sonucu şişmanlık veya zayıflık oluşur. 

Şişmanlık kadar ciddi bir sorun olan zayıflık, kişinin beslenme düzenini ve yaşam tarzını değiştirmesi sonucu çözümlenir. 

Önemli olan yeterli ve dengeli beslenmenin öğrenilmesi ve yaşam tarzı değişikliğine gidilmesidir.